fbpx

 

По-добър въздух, по-добра грижа: Защо качеството на въздуха в здравните заведения е жизненоважно

Болници, клиники, старчески домове и други здравни заведения имат важна роля за контрола на оптималната околна среда, качество на въздуха и микроклимат.

Качеството на въдуха, който дишаме е критично за нашето здраве и благосъстояние. Много хора, които са изложени на вредното въздействие на замърсяването, като възрастни хора, малки деца и тези с кардиологични и респираторни заболявания, много често посещават и болнични заведения.

Контролът на инфекциите е ключов проблем за болниците и другите здравни заведения, имайки предвид риска от вътреболнични инфекции и често повишената податливост на хората, които вече са болни.

Пандемията от Ковид – 19 ни даде нови измерения и постави по нов начин притесненията около предаването на вируси по въздушно-капков път, чрез кихане, кашляне, дишане или говорене. Също така осъзнаваме, че заразите се разпространяват чрез по-фини частици – аерозоли.

Качеството на въздуха в сградите и вентилацията са критични за справянето с тези проблеми. Но има и други, не толкова очевидни, пролеми на качеството на въздуха, които дават своя негативен ефект върху здравето и благосъстоянието на пациенти и служители.

 

Световната здравна организация е сред международните институции, които настояват пред държавите да приемат законова рамка за качеството на въздуха в завтворени помещения, която да е в съзвучие с нейните препоръки.

Научния комитет по рисковете за здравето и околната среда (SCHER) на Европейския съюз защитава тезата, че замърсяването на въздуха в затворени помещения е също толкова важно, колкото и замърсяването на възудаха на открито.

В България, също се усеща все по-нарастващ регулаторен фокус върху качеството на въздуха и други фактори на микроклимата. Има законова рамка, която предписва границите на показателите за качество на въздуха в здравеопазването[1]

Proptes в партньорство с норвежката Airthings предлага цялостна система за мониторинг на качеството на въздуха в болнични заведения, която измерва много важни показатели в здравеопазването включително ФПЧ, ЛОС, Радон, СО2, температура, влажност и атмосферно налягане, шум и осветеност.

Централният хъб прави достъпа до данните лесен и удобен, а онлайн платформата дава полезни статистики и разполага с опции за аларми при съществуващи проблеми на наблюдаваните показатели.

С тази информация, вече е възможно да се идентифицират проблеми с качеството на въздуха и другите проследявани параметри и да се вземат мерки веднага, което прави поддръжката на оптимална околна среда по-лесно осъществима.

Нашето решение може да се интергира с отоплителната, вентилационната и климатичната системи и да ги управлява автоматично когато е необходимо за целите на вътрешния микроклимат.

В платформата е наличен и Вирус риск индикатор, който анализира 4 ключови фактора и категоризира нивото на вирусния риск на сградата по скала от 1-10.

Подобряването на качеството на въздуха в здравните заведения лежи върху получаването на правилната информация.

Мониторингът на качеството на въздуха предоставя акуратни данни в реално време и исторически справки, така че можете да идентифицирате проблемите, да направите необходимите промени и да предоставите възможно най-добрата среда за пациенти и служители.

[1] Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

Наредби на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарти,

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика